DIY MIDI Controller Innføring

Denne videoen tar for seg de grunnleggende prinsippene for å bygge en egen MIDI kontroller. Det finnes ulike fremgangsmåter og i denne videoen ser vi mest på hvordan man bruker en “mikrokontroller” for nå målet. Mikrokontrollerenb (som i dette tilfellet er en arduino) er en liten datamaskin som man må programmere til å gjøre ednb jobben man vil den skal gjøre. I dette eksempelet programmerer vi mikrokontrolleren til å måle spenningen på en av dens ben (benet som den kaller “A0” eller “Analog input 0”) og deretter sende den spenningsverdien den nettop målte ut av benet som den kaller “Tx” som vi har koblet til en midi kabel som går til lydkortet vårt eller en annen form for midi mottager.
Alternativt kan man kjøpe ett MIDIkontroller “kit” som listet under. Disse “kit”ene er ferdige kretskort (noen med og noen uten delene loddet på) med en mikrokontroller som allerede er programmert til å fungere som en MIDIkontroller. Det eneste man må gjøre da er å koble ulike potmeter, knotter og lignende til kretsen og man slipper å sette sammen hele kretsen eller programmere mikrokontrolleren selv. Men disse er litteranne dyrere og de er litt mere låste i hvordan de fungerer. Når man programmerer mikrokontrolleren selv kan man selv bestemme nøyaktig hvordan det er den tolker spenningsverdiene den måler og hva det er den sender til datamaskinen. Og når man har programmert en slik mikrokontroller kan man ta den av Arduino brettet og bruke den i en egen krets, så har man spart arduino-brettet til senere prosjekter. I tilleg kan man lage mye større og mere kompliserte midi kontrollere med gjør det selv løsningen til en meget lav pris. (Se linken til little scales tutorials for info om hvordan man kobler til flere potmetere osv enn de analoge inngangene man har til rådighet)

Her er noen eksempel på ferdige kretskort som man kan bruke om man ikke liker tanken på å programmere selv:

Doepfer Pocket Electronics

Livid Builder

MidiTron

Highly Liquid

Her er noen anre Tutorials av andre som er man kan se på for å ta det man evt. lærte her videre:

Little Scale sine tutorials vil jeg spesiellt anbefale:

simple examples of sending midi data from arduino to computer

Pots and switches to midi data (denne ser på hvordan man kan få flere knotter/brytere enn en per analog input)

MIDI With Two 4021s and Arduino

andre:

uCApps MIDIBOX

en liste av relaterte youtube videoer

Og ikke glem Youkoso’s DIY MIDI kontroller her på siden

Og her er Aruino koden til prosjektet i videoen:

—————————————————————————————————————————————–

#include <MIDI.h>
/*
Written by Daniel Lacey-McDermott for the MIDI controller tutorial at www.captaincredible.com/abc
Based on Basic I/O MIDI tutorial by Franky
*/

int potValue;                                                                                         // Variable to store the curent analog read value

void setup() {
MIDI.begin(1);                                                                                    // Launch MIDI with default options
// input channel is set to 1 (not that we are using it)
}

void loop() {
potValue = analogRead(A0);                                                       // read the analog pin and write the number to potValue
potValue = potValue/8;                                                                // convert value from 10 bit to 7 bit
MIDI.sendControlChange(1,potValue,1);                             // (note, velocity, channel)
delay(5);                                                                                             // delay to prevent flooding midi input
}

——————————————————————————————————————————————–

Arduino finner du her

MIDI biblioteket finner du her

5 Responses to DIY MIDI Controller Innføring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Booking

want to book a concert or a workshop contact me here:

book@captaincredible,com

News

NEWS

Clocktap Guitar Pedal:

Tiny microbit:orchestra Installation:

Livestream concert announcement:

Fantasy Mansion

Reprint XMAS 2017

Order here

Planck Midi/CV controller register interest here

More info on Planck here

Forest Moon Music Video

Dead Cats Coming Oct2015

on Metronomicon Audio

New EP out NOW!!!1

New VST ploggin!