“Point of interaction” (working title)

 

 

Artistene Svante Henryson, Christian Augustin, Andreas Oxenvad og Daniel Lacey-McDermott har til felles at de alle arbeider med lyd og musikk på ulike felt og på ulike geografiske steder.  Med dette prosjektet ønsker vi å slå sammen våre respektive kunnskaper og  egenskaper og skape et felles uttrykk med fokus på bevissthet rundt den kreative prosessen.

Til dette mål ønsker vi å skape en interaktiv lydinstallasjon som skal kunne fungere som enkeltstående verk, men skal også tilpasses bruk av de ovennevnte artistene i en konsertsammenheng.

Verket vil da kunne bestå av en lydskulptur, og en tilhørende komposisjon med lydskulpturen som hovedinstrument.

Lydskulpturen vil bestå av en “digital hjerne” i form av en datamaskin som kjører programmeringsspråket og plattformen Supercollider. Denne vil motta informasjon fra egenkonstruerte sensorer og MIDI interface. Sensorene vil ta inn data som varme, lys, bevegelse elektromagnetisk stråling og avstandsmålinger.  Hjernen vil også gjøres i stand til å sende informasjon ut til ulike  fysiske aktuatorer. Eksempelvis vifter, solenoid elektromagneter, lys og servoer som i sin tur igjen vil påvirke sensorene.  Slik får vi et feedback system der lydskulpturen i stor grad styrer seg selv.

I tillegg til dette vil systemet som styrer tolkningen av sensorenes rådata og genereringen av lyd og bevegelse preges av generativ kode. Grovt sagt vil det si at vi i stedet for å definere en gitt handling / lyd som respons til spesifikke data, hellre gir systemet frie tøyler til å bruke dataene som kilder til uforutsigbarhet for å generere helt nye lyder og responser. Til dette formålet vil vi bruke gammel teknologi som fraktal matematikk, sammen med moderne konsepter som “deep learning” og nevrale nettverk.

Til en fremføring av komposisjonen vil også en elektronisk cello av eget design konstrueres for å gi cellisten Svante Henryson en intuitiv måte å kommunisere med lydskulpturen og dets iboende algoritmer.  

 

Skulpturen vil fortrinnsvis bygges modulært slik at den er forholdsvis enkel å demontere/montere, og kan medbringes på turne i norden og i en livesituasjon, vil også publikum ha mulighet til å interagere med deler av lydskulpturen under konsertens forløp slik at også de blir dratt inn i prosessen på en aktiv måte.

 

Med dette samarbeidsprosjektet ønsker vi å utforske forholdet mellom utøver og verktøy i den kreative prosessen. Ved å først utvikle de verktøy som i annen omgang skal benyttes i komposisjon og konsert, har vi mulighet til å påvirke eksperimentere med den kreative prosessen  gjennom å begrense, muliggjøre og invitere til ulike kreative valg og performative innfall.  Ved å gi lydskulpturens algoritmer vilkårlighet og evnen til å lære og finne på egne ting, setter vi også fokus på spørsmålet om hvem/hva som spiller hvem/hva.

 

Dette prosjektet blir også en verdifull mulighet for deltakerne å lære av hverandres ekspertise og  kreativ metode.  Det blir nødvendig for gjennomføringen at samtlige deltakere har innsyn i og forståelse av hverandres kunstneriske bidrag til det helhetlige uttrykket.

 

Roller:

 

Christian Augustin er perkusjonist og erfaren bruker av supercollider og lyd og musikk på datamaskin. Christian vil ha hovedansvaret for koden som kjører i lydskulpturen, og hvordan den benytter seg av ulike konsepter for å skape lyd og andre fysiske uttrykk.

 

Svante Henryson er verdenskjent cellist og komponist med lang erfaring innen samspill og  improvisasjon. Svante vil ha mye innflytelse på komposisjonen av musikkverket og vil kunne delta i en fremføring.

 

Andreas Oksenvad er billedkunstner med fokus på lyd og musikk, som har fordypet seg i å hente ut lyd ved å overvåke fysiske prosesser. Andreas vil ha ekspertise i hvordan samspillet mellom installasjonens aktuatorer og sensorer kan tilrettelegges, samt skulpturens fysiske utforming.

 

Daniel Lacey-McDermott er musiker og billedkunstner med ekspertise i å designe og bygge elektronikk til bruk i lyd og musikksammenheng.  Daniel Vil ha hovedansvaret i å utvikle og bygge den nødvendige elektronikken for å samle inn sensordata, oversette til relevant informasjon og styre installasjonens aktuatorer samt komposisjon og utforming av prosjektet som en helhet.

 

Tidligere relevante verk og samarbeid:

Silver veins, av Svante Henryson og Daniel Lacey-McDermott fikk meget god mottagelse ved festspillene i nordland: 

Helmetdance, an interactive piece by Daniel Lacey-McDermott:

Seanses with materials, with Andreas Oxenvad Sara Rönnbäck, Malin Bülow and Daniel Slåttnes

Christian Augustin with KRISPR Live at verket:

Captain Credible sine live opptredener: 

 

Booking

want to book a concert or a workshop contact me here:

book@captaincredible,com

News

NEWS

Fantasy Mansion

Reprint XMAS 2017

Order here

Planck Midi/CV controller register interest here

More info on Planck here

NEW Christmas track 2016

Ravé Maria

Forest Moon Music Video

Dead Cats Coming Oct2015

on Metronomicon Audio

New EP out NOW!!!1

New VST ploggin!