Komme i gang

Hurtigstart:

(klikk på titlene)

 

Blanke ark

(ett tomt makecode prosjekt med mikrobitorkesterbibliotekene lastet inn)

 

Enkel dirigent “sequencer”

(en enkel fjernkontroll som kan sekvensere og styre opp til 4 musikere samtidig)

 

Enkel “Thumper”

(ett enkelt oppsett for å lage en “Thumper” musiker som tar imot radiomeldinger og slår på en overflate med en elektromagnet)

Hvordan “sequenceren” fungerer:

 

En “sequencer” i musikksammenheng er en maskinvare eller en programvare som lar oss sette hendelser inn i en bestemt rekkefølge og spille av denne rekkefølgen over tid. disse “hendelsene” er oftest noter på ett instrument eller lyder som fyres av. “Sequenceren” i Mikrobitorkesteret er en type “sequencer” som kalles “grid sequencer” fordi den er satt opp som ett rutenett med tid langs X aksen og ulike noter eller spor langs Y aksen

 

Vi kan velge spor med “A” knappen, og legge til noter med “B” knappen.  Prøv under her:

 

Denne sequenceren er satt opp med 8 steg men siden vi bare har 4 lys per spor kan vi bare se 4 steg av gangen. lyset nederst til høyre forteller oss om vi er på steg 1-4 eller 5-8

 

Mikrobitorkesteret er under utvikling og denne siden vil oppdateres for å reflektere endringer. 

 

 

Booking

want to book a concert or a workshop contact me here:

book@captaincredible,com

News

NEWS

Clocktap Guitar Pedal:

Tiny microbit:orchestra Installation:

Livestream concert announcement:

Fantasy Mansion

Reprint XMAS 2017

Order here

Planck Midi/CV controller register interest here

More info on Planck here

Forest Moon Music Video

Dead Cats Coming Oct2015

on Metronomicon Audio

New EP out NOW!!!1

New VST ploggin!