DIY ELECTRONICS

Komme igang

D.I.Y. Brain Surgery kan være skadelig for helsen dersom det ikke blir gjort ordentlig!

For å se disse sidene må du samtykke at Cpt.Credible ikke tar noe ansvar dersom prosedyrene og inngrepene beskrevet på denne siden fører til skade eller psykisk ustabilitet.

Jeg gir mitt samtykke

(bi effekter kan være: midlertidig/permanent blindhet,  overdrevet sikling, reduksjon av evt. I.Q., tap av evne til å stå oppreist, tap av hår, ukontrollert hyling, lykkerus, plutselige voldelige utbrudd og spying)