Komme igang

D.I.Y. Brain Surgery kan være skadelig for helsen dersom det ikke blir gjort ordentlig!

For å se disse sidene må du samtykke at Cpt.Credible ikke tar noe ansvar dersom prosedyrene og inngrepene beskrevet på denne siden fører til skade eller psykisk ustabilitet.

Jeg gir mitt samtykke

(bi effekter kan være: midlertidig/permanent blindhet,  overdrevet sikling, reduksjon av evt. I.Q., tap av evne til å stå oppreist, tap av hår, ukontrollert hyling, lykkerus, plutselige voldelige utbrudd og spying)

Booking

want to book a concert or a workshop contact me here:

book@captaincredible,com

News

NEWS

Clocktap Guitar Pedal:

Tiny microbit:orchestra Installation:

Livestream concert announcement:

Fantasy Mansion

Reprint XMAS 2017

Order here

Planck Midi/CV controller register interest here

More info on Planck here

Forest Moon Music Video

Dead Cats Coming Oct2015

on Metronomicon Audio

New EP out NOW!!!1

New VST ploggin!