I.C. norsk

I.C. står for integrated circuit og kalles ofte chip eller “mr.grandfather-please-hello!”

Den heter integrert krets nettopp fordi det er det den er. Inne i chipen er det motstander kondensatorer transistorer og alt mulig drit som bygger opp en krets slik at vi slipper maset med alle de komponentene og ledningene og rotet det skulle bli om vi laget det fra scratch.

Noen chiper utfører enkle operasjoner som 555-timer chip som er designet for at man enkelt skal kunne sette sammen en tidtaker krets, eller 40106 som er et sett med 6 invertere som er laget for å gjøre om 1 til 0 i såkalte CMOS logikk kretser. Men vi kan også bruke disse enkle kretsene til ting de ikke er laget for, som for eksempel å lage lyd.

Andre I.C. er mer kompliserte, de kan være bitte små datamaskiner, eller såkalte mikrokontrollere som kan programmeres til å utføre en spesifikk funksjon. Et eksempel på slike er AVR chipen som brukes på den åpne plattformen Arduino. Denne plattformen skal jeg bruke når jeg tar for meg hvordan man bygger midi kontrollere eller roboter.

For å identifisere Hvilke ben som gjør hva har alle I.C. ett lite hakk på den ene siden. Setter man ned chipen så dette hakket er til venstre, så kan man telle ben numrene nedenfra og opp mot klokka slik:

Dersom chipen mangler ett hakk, skal den iallefall ha den prikken du ser nede til venstre for å vise hvilken vei den er orientert.

Det er også to forskjellige typer utforming på I.C. er. Nemlig overflate monterte (surface mount “SMD”) og gjennom hull monterte (through hole)

Overflate monterte er først og fremst tenkt monterte av roboter på fabrikker for å kunne lage 2-sidige kretskort. Det er veldig vanskelig og lodde disse og de går ikke inn i breadboards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Booking

want to book a concert or a workshop contact me here:

book@captaincredible,com

News

NEWS

Clocktap Guitar Pedal:

Tiny microbit:orchestra Installation:

Livestream concert announcement:

Fantasy Mansion

Reprint XMAS 2017

Order here

Planck Midi/CV controller register interest here

More info on Planck here

Forest Moon Music Video

Dead Cats Coming Oct2015

on Metronomicon Audio

New EP out NOW!!!1

New VST ploggin!